درباره ما

مرکز اپتومـتری و بینـایی سنجی صــدف با بیش از 25 سال سـابقه ارئه خدمات در شـهر مشهـد مـقدس یکی از مجـهزتریـن و مجـرب تریـن مـراکز در ایـن زمینـه  می باشـد. 

این مـرکز علاوه بر انجـام معاینات معمول بینـایی به ارائـه خدمـات اصلاح تنبلی چـشـم و انحرافات چشمی در کودکان ، سـردردهـای چشمـی و تشخیـص و ارجاع بیماری های چشمی  می پردازد.

 علاوه براین تجویز انواع لنزهای تماسی نرم ،سخت ، لنـزهای شـارژی و رنگی و ارائه انـواع عـینک هـای طبی با گـارانتی شـکست و انـواع  عدسی های مـدرن قبـیل زایـس آلمـان ، تـوکـای و آساهی ژاپـن و اسنس کـره و ... در این مـرکز صـورت می پـذیرد .

این مرکز جهت رفاه حال مـشتریان گرامی و صرفه جویی دروقت مراجعـین  زمـان تـحویـل عینـک را به  کمـتر از یک سـاعـت ( برای عـدسی ها ی غیر سفارشی )  کاهش داده است .

از دیگر خدمات این مرکز فیـت عدسـی های دو دید و تـدریجی بـرای افـراد  پیرچـشم ،انـجام ویژن تـراپی  و ورزش چـشم برای درمـان اخـتلالات عضــلات چـشم و مشکلات تطابـق است