فرستادن نسخه
  • {{value}}
نمره چشم راست را انتخاب کنید.

درصورت نداشتن نمره این قسمت را خالی بگذارید

نمره چشم چپ را انتخاب کنید.

درصورت نداشتن نمره این قسمت را خالی بگذارید

فایل را انتخاب کنید.

اگر نسخه پزشک دارید ارسال کنید

رنگ را بنویسید. رنگ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

اگر لنز رنگی است نام رنگ را که روی هر عکس نوشته شده را در این قسمت وارد کنید


کمی صبر کنید...