عدسی عینک


نکاتی مهم درباری عدسی طبی:

عدسی های طبی از مواد زیر ساخته می شوند 

الف: شیشه:از نظر خواص اپتیکی ودوام بیشتر در گذشته بیشترین کاربرد را داشته است ولی به دلیل خطرات و سنگینی آن کمتر استفاده می شود.

ب: پلیمر های پلاستیکی:بیشترین تنوع و کاربرد را به خود اختصاص داده اند وهرچه نازکتر و دارای خواص نوری بهتری باشند قیمت آن بالاتر است به همین دلیل تنوع قیمت عدسی های پلاستیکی بسیار زیاد است

ج:عدسی های پلی کربن:سبکترین و مقاوم ترین نوع عدسی طبی در برابر ضربه است. با این وجود بسیار خش پذیر است وبرای رفع این نقص حتما از لایه های ضدخش و انتی رفلکس بر روی آن استفاده باید کرد.این عدسی هابیشتر در فریم های بدون دور استفاده می شود.

د:عدسی های ترایویکس:بعد از شیشه بهترین متریال از نظر خواص اپتیکی را دارد.سبکی وشفافیت بالا و مقاومت زیاد در برار ضربه از خواص آن است. درعین حال برای گرانی کمتر تولید می شود