در صورت افت زياد بينايي در حدي كه مجبور به تغيير  شماره عينك شويد حتما يك ماه بعد از زايمان مجددا جهت چكاپ شماره چشم به اپتومتريست مراجعه كنيد.
تغيير مهم ديگري كه در دوران بارداري قابل توجه است اختلالات لايه ي اشك و احتمال ايجاد خشكي چشم مي باشد. خانم هايي كه از لنزهاي تماسي استفاده ميكنند در صورت بروز مشكلاتي از قبيل سوزش چشم و تاري ديد با لنز تماسي حتما بايستي جهت بررسي به اپتومتريست مراجعه نمايند و در صورت تشخيص وي به جاي لنز تماسي از عينك استفاده كنند.