ضعیفی چشم تنها یکی از عوامل موثر در ایجاد آن می باشد.
به طور مختصر در اینجا چهار عامل اصلی ایجاد کننده تنبلی چشم را بیان میکنیم:
۱ اختلاف شماره بین دو چشم
۲ انحراف چشم
۳ وجود هرگونه مانع مانند خونریزی و غیره در مسیر عبور نور از سطح قدامی چشم تا عصب چشم
۴ عوامل توکسیک یا سمی
چشمی که دچاره تنبلی است حتی پس از اصلاح شماره چشم یا انحراف چشم و عوامل مربوطه که در بالا اشاره شد بازهم نمی‌تواندبه طور کامل ببینند و باید تمرینات بینایی ویژه ای جهت درمان آن از قبیل بستن چشم سالم و غیره برای کسب دید کامل در مطب اپتومتری برای بیمار انجام شود .
در روش های قدیمی که فقط شامل بستن چشم بود سن درمان تنبلی چشم را حداکثر تا ۱۰ سالگی اعلام می نمود ولی در حال حاضر با وجود سیستم های پیشرفته کامپیوتری و نرم افزارهای ویژه درمان تنبلی چشم می توان تا سنین بالاتر نیز به درمان تنبلی چشم پرداخت. این نرم افزار در حال حاضر جهت اصلاح تنبلی چشم کودکان در مرکز پیشرفته اپتومتری و بینایی سنجی صدف در دسترس شما می باشد.