اغلب اختلالات چشمي مثل وجود عيوب انكساري، اختلال عضلات حركتي چشم، اختلال تطابق و عدم رعايت اصول اورگونوميك مطالعه و كار با وسايل ديجيتال مثل كامپيوتر باعث ايجاد سردرد مي شود.
سردردهاي چشمي معمولا در ناحيه شقيقه ها و پشت سر حس مي گردد و معمولا در ساعت هاي عصر و شب شديدتر مي شود و بعد از استراحت كاهش مي يابد.

همه این اختلالات چشمی با معاینه دقیق توسط اپتومتریست و تجویز عینک یا ورزش چشم و ویژن تراپی قابل رفع است.مرکز اپتومتری و بینایی سنجی صدف با ۲۵سال سابقه فعالیت میتواند در این زمینه نیز به شما شهروند گرامی یاری دهد.