پنج نشانه ای که عینک شما مناسب نیست
اندازه و شکل عینک شمابیشتر از آنچه فکر می کنید مهم است.

در اینجا برخی از نشانه‌های رایج که نشان می‌دهد عینک‌ شما مناسب شما نیستند و نحوه رفع آن توضیح داده می شود.

۱_حرکت عینک روی بینی


آیا وقتی سرتان را کج می کنید، عینکتان از روی بینی تان می لغزد؟در اینصورت ممکن است پل بینی پهنی داشته باشید.
موقع انتخاب عینک به عرض پل توجه کنید.

پل باریک و پل پهن

در عینک های کائوچو تنظیم بینی ممکن نیست. پس اگر عینک شما ساخته شده است فقط با تنظیم طول دسته از طریق خم دادن انتهای دسته می توان عینک را  روی بینی نگه داشت ولی اگر عینکی با پد بینی دو تکه دارید، سعی کنید آنها را با فشار دادن آنها به داخل تنظیم کنید تا راحت تر و ایمن تر روی بینی  قرار گیرید.  


 ممکن است دسته ها در پشت گوش شما خیلی شل باشند و در واقع دسته برای شما بلند باشد.
در اینصورت سعی کنید عینک خود را زیر آب گرم بگیریدو سردسته هارا کمی به سمت پایین خم کنید.

۲_رد انداختن روی بینی

آیا عینک شما لکه های ناخوشایندی بر روی بینی شما باقی می گذارد؟

در حالی که بیشتر عینک ها در بالای بینی قرار می گیرند، فریم های فلزی برای توزیع یکنواخت وزن به پدهای بینی متکی هستند. هنگامی که آنها به اشتباه تنظیم شوند، می توانند آثاری از خود به جای بگذارند و باعث رد انداختن روی بینی شوند.

می‌توانید به راحتی پدهای بینی خود را طوری تنظیم کنید که روی بینی شما هم سطح باشند یا از بینایی سنج بخواهید این تنظیم را برای شما انجام دهد. او حتی ممکن است به شما توصیه کند از مواد مختلف پد بینی مانند سیلیکون استفاده کنید.

در فریم های پلاستیکی ممکن است فریم شما خیلی سنگین باشد یا عرض پل شما خیلی کوچک باشد. لنزها و فریم‌های سبک‌تر را با پل کمی پهن‌تر بابد جایگزین کرد تا مشکل حل شود.

۳_رد انداختن روی شقیقه ها
 ممکن است عینک شما در ناحیه شقیقه ها خیلی سفت باشد.این حالت ممکن است بر اثر انتخاب اشتباه عرض کلی عینک باشد.
باز هم می توانید عینک خود را زیر آب گرم بگذارید تا دسته ها را تنظیم کنید و کمی در آنها انحنا ایجاد کنید تا به شفیقه ها نچسبد.

اگر هنوز احساس ناراحتی می کنید، ممکن است لازم باشد به فریم های بزرگتر فکر کنید.
اشکال در اندازه عینک که باعث فشار روی شقیقه ها شود حتی ممکن است باعث اختلال در خو ن رسانی و سردرد گردد.
۴_رد انداختن عینک روی گونه ها

در صورتی که عینک در قسمت پایین به گونه ها برخورد کند موجب سایش پوست وایجاد حساسیت میشود.بنابراین دقت کنید عینک بیش از حد بزرگ انتخاب نکنید این مطلب به خصوص در افرادی که گونه های چاق دارند بیشتر دیده می شود تا افرادی که صورت های لاغری دارند.
در عینک های فلزی با جمع کردن عددهای بینی می توان عینک را کمی به سمت بالا جابجا کنید تا مشکل حل شود.

۵_کج بودن عینک روی صورت

کج قرارگرفتن عینک روی صورت مشکلات زیادی را برای شما می تواند ایجاد کند که شامل
الف: اعمال قدرت منشوری بر روی چشم(این مورد بحث  مشکلی است و فعلاً توضیح نمی دهیم)
ب: چرخش محور آستیگماتیسم
هر دو مورد مذکور موجب ایجاد سردرد و چشم درد و تاری دید می شود.
کج بودن عینک دو علت می تواند داشته باشد.
الف: دفرمه شدن عینک هنگام نصب عدسی های عینک
ب: عدم تقارن گوش ها

کج بودن عینک به هر دلیل که باشد بایستی توسط اپتومتریست سازنده بررسی و پس از یافتن علت آن تنظیم گردد.
به شما توصیه می کنیم در صورت مشاهده این مورد به هیچ وجه به عینک دست نزنید ،چون امکان شکستن عینک در این حالت زیاد است.

۶_خارج شدن عدسیها

در صورتی که ساخت و تراش عدسی عینک دقیق باشد تا مدت ها نبایستی عدسی عینک خارج شود ولی بعد از مدتی بر اثر شل شدن پیچ حدقه در عینک های فلزی و یا حرارت دیدن عینک های کاچویی بر اثر قرار گرفتن در جای گرم مثلا نزدیک بخاری ممکن است عدسی از جای خود خارج شود.در این صورت بایستی جهت جا انداختن مجدد به اپتومتریست مراجعه کنید. زیرا ممکن است محور آستیگماتیسم   موقع جا انداختن توسط خودتان بچرخد.