نكته بسيار مهمي كه والدين بايستي بدانند آن است كه داشتن ديد كامل (10/10)كه در بعضي معاينات غربالگري عمومي تعيين مي شود به تنهايي نمي تواند نشانه سلامتي كامل چشم كودك باشد زيرا برخي از كودكان با وجود ديد كامل دچار انحرافات پنهان چشم و مشكلات ديگر مي باشند و ضروري است كه معاينه كامل در مطب به وسيله اپتومتريست انجام شود.

خطوط راهنما براي والدين :

1) جمع كردن چشم ها موقع تماشاي تلويزيون.
2) مشاهده انحراف گاهگاهي در يكي از چشم ها.
3) چرخاندن سر به يك طرف و يا به سمت بالا يا پايين هنگام مشاهده تلويزيون.
4) اختلاف اندازه مردمك دو چشم .
5) افتادگي پلك.
6) برخورد با اشيا يا زمين خوردن هنگام شب.
7) حساسيت به نور خورشيد.
8) اشك ريزش و ماليدن زياد چشم ها.
9) پوسته پوسته شدن پلك و يا وجود شوره در انتهاي مژه.
10) مشاهده انعكاس سفيد رنگ در داخل مردمك چشم(به صورت ثابت)
11) بيش از حد بزرگ بودن سياهي چشم.